Avrupa Avrupa Dediğimiz

3 Eylül 2008 Çarşamba

2.Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Kongresi

2.Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Kongresi
Yazar Balkan Günlüğü Gazetesi
Wednesday, 03 September 2008
2.Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Kongresi 22-23 Kasım 2008 Tarihlerinde Yapılacak.

SAMSUN MÜBADELE VE BALKAN TÜRK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ
2. BALKAN TÜRK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
22-23 Kasım 2008 Samsun
KONULAR:

A. KÜLTÜREL VE TARİHİ İÇERİKLİ KONULAR
• Osmanlılardan önceki dönemde Balkanlar’daki Türk tarihi
• Osmanlı döneminde Balkanlar
• Balkanlarda milliyetçilik hareketleri ve Balkan Savaşları
• Balkanlardaki Türk kültürel mirası
• Rumeli’de konuşulan Türkçe
• Rumeli Şarkıları ve Türküleri
• Atatürk’ün yaşamında ve Cumhuriyetin Kuruluşunda Rumeli izleri
• Nüfus Mübadelesinin Türkiye ve Yunanistan’daki kültürel ve ekonomik etkileri

B. GÜNCEL KONULAR
• Türkiye’de yaşayan Rumeli kültürünün bugünü ve yarını
• Samsun’un Gelişmesinde Mübadillerin ve diğer Rumeli Türklerinin Katkıları
• Samsun ve çevresinde Rumeli kökenlilerin yaşadığı bölgelerin sorunları ve çözüm önerileri
• Türkiye’de ve Yunanistan’da Mübadele öncesi kalan kültürel varlıkların durumu
• Balkanlardaki Türk ve İslam Kültürünün bugünü ve geleceği
• Avrupa Birliği sürecinin Balkan ülkelerinde yaşayan Türk-İslam kültürüne etkileri
• Balkanlar’daki siyasal gelişmeler ve etkileri

KONGRE İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER
1 Kasım 2008: Kongreye bildiri sunmak isteyen katılımcıların bildiri özetlerini ulaştırmaları için son başvuru tarihi (Bildiri özetleri, elektronik posta ile ulaştırılabilir.)
8 Kasım 2008: Kongre programının ve bildiri özetleri içinde bilim kurulunca kongrede sunulması uygun görülenlerin internet sitesinde ilan edilmesi

KONGREYE KATILIM
• Kongreye şehir dışından katılanların ulaşım ve barınma giderleri kendilerine ait olacaktır. Kamu kuruluşlarının iyi standartlarda misafirhaneleri olanlardan ön rezervasyonlar yapılmış olup arzuya göre bedeli katılımcı tarafından resmi ücret tarifesi üzerinden ödenmek kaydıyla, barınma olanağı sağlanacaktır.
• Bildiri ile katılan tüm katılımcıların, kent içi ulaşımları ve sabah-öğle-akşam yemekleri dernek tarafından karşılanacaktır.

BİLDİRİLERİN FORMATI
• Bildiriler, uluslararası bilimsel kriterlere uygun biçimde hazırlanacaktır.
• Kongre sırasında bildiriler sözlü olarak sunulacaktır. Bizzat sunulmayan bildiriler kabul edilmeyecektir.
• Bildiriler sahipleri, bildirilerini daha sonra hazırlanacak olan bildiriler kitabında yer almak üzere yazılı ve CD kopyası biçiminde kongre sırasında yürütme kuruluna teslim edeceklerdir.

BİLİM KURULU
Ondokuzmayıs Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nedim İPEK başkanlığındaki akademisyenlerden oluşmaktadır.

İLETİŞİM
Cep: 0 532 376 99 67 (Akın ÜNER)
E-posta: akinuner@hotmail.com ve vekasap@hotmail.com
WEB: www.samsunmubadele.org.tr

Ayrıca www.facebook.com adresinde “Samsun Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Derneği” isimli gurup üzerinden iletişim yürütülecektir. Kongre duyuruları bu adreste sürekli olarak elektronik biçimde yer alacaktır. Kongre duyurusunun elektronik kopyası yukarıdaki e-posta adreslerinden de istenebilir.

Hiç yorum yok: