Avrupa Avrupa Dediğimiz

20 Mayıs 2009 Çarşamba

BASIN AÇIKLAMASI - Bulgaristan Göçmenlerinin Dikkatine

BASIN AÇIKLAMASI

19.yüzyıl sonlarından itibaren Bulgaristan’da milliyetçilik akımının giderek gelişmesi ve ülkenin bağımsızlığı ile sonuçlanan sürecin 14.yüzyıl başlarından itibaren Anadolu’dan Rumeli’ye doğru gerçekleşen Türk nüfus hareketlerinin ters yöne dönmesinde önemli bir etken olmuştur.

Bulgaristan’dan ülkemize kitlesel göçlerin 1912-1913 yıllarındaki Birinci ve İkinci Balkan Savaşları sonrasında, Bulgaristan’daki rejim değişikliğini müteakip 1950-1952 yılları arasında, 1966 yılında ve son olarak da 1989 yılında zorunlu göç şeklinde meydana gelmiş, yalnızca 1989 yılında yaklaşık 400.000 soydaşımızın göçe tabi tutulmuştur.

Dört ana dalga şeklinde yaşanan göçlerin iki ülke arasında köklü ve karmaşık bir emlak sorunun doğmasına neden olmuş, bu durumun çoğunluğu tarım sektöründe istihdam edilen soydaşlarımızın toprak taşınmazlarını Bulgaristan’da bırakmaları ile sonuçlanmıştır.

Bahse konu göçlerle geride bırakılmış olan gayrimenkullerin kayıt altına alınabilmesi amacıyla Dışişleri Bakanlığı eşgüdümünde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Bursa İlinde faaliyet göstermekte olan Balkanlarda Adalet, Haklar, Kültür ve Dayanışma Derneği (BAHAD) tarafından yürütülecek bir çalışma başlatıldığı İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 31.03.2009 tarih ve 50000 sayılı yazılarından anlaşılmıştır.

Çalışmada ülkemiz genelinde bulunan Bulgaristan kökenli vatandaşlarımıza ulaşılarak, vatandaşlarımızın terk etmek zorunda kaldıkları gayrimenkullerine ilişkin bilgi ve belgelerin temin edilerek mağduriyetlerinin giderilmesi amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede, göçler sonucunda ilimize gelen soydaşlarımızın bu konudaki “Başvuru Formu, gerekli bilgi, belge, telefon ve faks numaraları ile adresleri” Valiliğimiz İl Mahalli İdareler Müdürlüğü ile İl Dernekler Müdürlüğünden, İlçelerde ise Kaymakamlık İlçe Dernekler Büro Şefliklerinden temin edebilirler.

Kamuoyuna duyurulur.15.04.2009

Sefa ALTINTAŞ
Aydın İl Dernekler Müdürü

Hiç yorum yok: