Avrupa Avrupa Dediğimiz

1 Kasım 2008 Cumartesi

Bu savaşa neden “93 Harbi” denildi?

Osmanlı İmparatorluğu`nun son döneminde gerçekleşen en büyük felâketlerden birisi, "93 Harbi"dir. Bu savaş, Osmanlı İmparatorluğu`na toprak ve itibar kaybettirdiği gibi, yeni filizlenmeye başlayan Meşrutiyetin de sonunu getirmiş ve İmparatorluğu, büyük bir göç dalgası ile karşı karşıya bırakmıştır.

Bu savaşa neden “93 Harbi” denildi?

Osmanlı-Rus Savaşı, (1877-1878), milâdi takvimle 24 Nisan 1877`de başlamıştır. Hicrî takvimle ise savaşın başlangıcı, 1294 yılıdır. Ancak bu dönemde malî işler için kullanılan Rumî takvime göre, savaşın başlangıcı 1293 yılına rastladığı için, "Doksan Üç Harbi" diye adlandırılmıştır.

Erhan Afyoncu
Popüler Tarih Dergisi
Aralık 2000

Hiç yorum yok: