Avrupa Avrupa Dediğimiz

2 Haziran 2009 Salı

BALKAN TÜRK KÜLTÜRÜNÜN GÖNÜLLÜ BEKÇİSİ

BALKAN TÜRK KÜLTÜRÜNÜN GÖNÜLLÜ BEKÇİSİ
AKİF ATAKAN -
Haberci, 26 Mayıs 2009,

Emekli araştırmacı-öğretmen Türk kültürünü gelecek nesillere devretmek için evinin bir kısmını müze ve kütüphane haline getirdi. 50 yıldır sadece Doğu Rodoplarda değil, tüm Balkanlar’a ait olan eski harfli kitap, dergi, gazete, broşür, ilân vb., folklor ürünleri ve malzemeleri gibi değerli eserleri toplayarak 2001′de ,,Balkanlar Vakfı’nı kurdu ve onun çatısı altında faliyetini sürdürdü.

İki yıl Türkiye’de bulunduğu esnada çeşitli kültür kurumlarında uzmanlara hazinesini tanıtarak korunması için yardım istedi. Ancak anlayış ve ilgi bulamayınca yerli devlet yönetimi temsilcilerine bu konuda baş vurdu. Büyük çaba sonucunda Mestanlı Belediyesi tarafından kendisine kanaat getirilince sağlanan bir odaya paha biçilmez eserlerini yerleştirdi.

Atakan’ın müzesi toplumun farklı kesimine ait şahısların ilgi odağı oldu. Bulgaristan dışında, Türkiye, İsveç, Yunanistan, Makedonya, Kıbrıs vb. ülkelerden 1500 civarında, millet vekilleri, valiler, belediye başkanları, bilim adamları, gazeteciler, öğrenciler, folklor toplulukları, iş adamları ve daha nice gönül dostlarını misafir olarak ağırladı.

Onun için Türk (Rumeli, Manisa , Erdinç, Olay)ve Bulgar (NOVA) TV’eri program sundu, çeşitli gazete ve dergilerde haber ve makaleler yer aldı. 2001′de “Balkanların Sesi” adlı bibliografya içerikli kitabını çıkardı. Çabucak tüketilen eserin yoğun ihtiyacı üzerine ikinci baskısını düşünen müellif, bunun için maddî destek verecek gönüllüleri davet etmekte.

Atakan yaptığımız söyleşide vatan bayrağına her zaman saygı duyduğuna, gerekirse onun uğruna hayatını feda etmeye hazır olup, amacının ise sadece Bulgaristan’da bulunan Türk kültür varlığının korunması olduğunu önemle belirtti.Bir bir topladığı her eserin kendisi için bir evlâd değeri taşıyıp yaşam kaynağı olduğunu ekledi. Bugüne dek dört kez ölümün kıyısından geçtiğini ve hâla hayatta olmasının önemli dünya görevine bağladığını ifade eden Atakan, bir gün kültür koleksiyonuna gereken değerin verileceğini ümit ediyor.

Ziyaretçilere açık olan Türk kültür müzesinde tarihimize gönül veren kimseleri, araştırmacıları dört gözle beklemekte.75 yasındaki Akif Hoca kendisini emekliliğine verip rahat bir yaşam sürdüreceğine 40 bini aşkın kıymetli kaynak ve belge niteliği taşıyan eserin bulunduğu vakfa kimin sahip çıkacağı endişesiyle yaşamakta. Çünkü kültür mirasını muhakkak değerlendirebilecek yüksek seviyeli uzman kişilere veya Mestanlı’da kurulacak bir araştırma merkezine teslim etmeyi hayal ediyor. O eskimiş ve yıpranmış eserlerin yeniden hayata kazandırılması gerektiğine inanıyor.

Resmiye MÜMÜN

http://www.gocmeniz.biz/?p=1255

Hiç yorum yok: