Avrupa Avrupa Dediğimiz

4 Haziran 2009 Perşembe

YAŞAR KALAFAT - BİLDİRİLERİM HAKKINDA BİLGİ

BİLDİRİLER

1.      “Karşılaştırmalı Anadolu — İran Türk halk İnançları”, Bildiriler İran 1377

2.      “Dedem Korkut Yurdu Bayburt ve Yöresinde Ulucanlar” IV. Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı,Bildiriler (5-6 Kasım 1998 Ankara) Ankara 1999, sh. 211 —217

3.      “Ortak Olan Türk Kültürü” II. Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı Bildiriler, 8-10 Aralık 1994 Ankara) Ankara 1998, sh. 473 —477

4.      “Adana ve Çevresinde Türbelerimiz” III. Uluslar arası Çukurova Halk Kültürü Bilgi Şöleni (Sempozyumu) Bildirileri, Adana, 1999 sh. 409 423

5.      “Hacı Bayram Veli ve Bayramı Türbeleri Etraffinda Oluşan Halk İnançları” Hacı Bayram Veli Sempozyumu (16 Kasım 1999. Ankara) Bildiriler

6.      “Anadolu ve Yakın Çevresi Türk Halk İnançlarında Olüm veya Halk İnançlarımıza Göre Yatır Ziyareti” Geçmişten Günümüze Mezarlıklar Kültürü ve Insan Hayatına Etkileri Sempozyumu, (18 —20 Aralık 1998 AKSM — İstanbul) İstanbul 1999. sh. 239—271

7.      “Altay Dini Hayatının Anadolu Türk Kültürü İtibariyle Önemi” El Oyun Folklor Etkinlikleri, Dağlık Altay Federe Cumhuriyeti, Koşağaç 7-9 Temmuz 2000; Erciyes, Mart 2000, S. 279 sh. 10

8.      “Sözlü Kültür Geleneğinde Folkiorik İslam” Üçüncü Bin yılın Eşiğinde Türk Uygarlığı Sempozyumu 2-4 Ekim 2000), Bişkek — Kırgızistan, Türksoy, Ocak 2001, S.2 sh. 56—58

9.      “Türk Halk İnançları Atlasında Kıbrıs” Üçüncü Uluslar arası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, 13 —17 Kasım 2000 G. Magosa,

10.  Kıbrıs Türk Halklarında Halk Kültürü Halk İnançları) atlası”, Tarihsel ve Küresel Miras ve Geliştirme Perspektifleri Sempozyumu (15 Eylül 2000) UfaBaşkürdistan

11.  “Milli Estetiğimiz ve Nevruzi Yenigün Kültür Ş ölenleri”Uluslar arası Nevruz Sempozyumu (21- 23 Mart 2000) Ankara

12.  Dumuhammed Salih ile birlikte Hazara Türklerinde Karşılaştırmalı Halk inançları” Hazara Türkleri Lideri Abdulali Mezarı Sempozyumu (II. Mart 2000 — Ankara) Bildiriler, Ankara 2000, sh. 71—74; Atayurttan Anayurda Türk Dünyası, 5. 20 sh.3 1—53

13.  “Türk — Ermeni İlişkilerinde Strateji”Tarih Boyunca İnsanlık Ayıbı Katliamlar ve Sözde Ermeni Soykırımı, (26 Kasım 2000)

14.  “Halk İnançları — Destan İlişkileri” Geçmişten Günümüze Destan Sempozyumu(22 — 25 Nisan 2000)

15.  “BüyUtk Türk Dava Adam Mezari ve Günümüz Türk Dünyası’nın Durumu” Hazara Türkleri Sempozyumu (01.Mart. 2001), İstanbul

16.  “Kayseri ve Çevresi Örnekleri ile, Halk İnançlarımızda Korunma ve Kurtulma Yöntemleri” Kayseri ve Yöresi Kültür Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni, Kayseri 13-13 Nisan 2001

17.  “Halkın Değer Ölçtfierine/ Verilerine Göre Atatürk ve İnkilapları” Atatürk 4. uluslar arası Kongresi (25 29 Kasım 1999. Türkistan Kazakistan) Ankara 2000, sh. 431 —444

18.  “Kazakistan — Anadolu Karşılaştırmalı Türk Halk Suffizmi” El — Farabi Felsefesi Mirası Sempozyumu (28 —29 ekim 2000)

19.  “Baksicilik ve Kazakistan’da Türk Halk İnançları” Türk Kültürü, S. 441, sh. 49—56

20.  “Balıkesir ve Çanakkale Yöresinde Nurlu Kabirler” II. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu (31 Mayıs 02 Haziran 2000) sh...

21.  Türk Halk İnançlarında Karşılaştırmalı Ruh ve Ahiret Konulu İnançlar” PIAC (Permonent International Altaıstıc Comference) 3 — 8 Eylül 2000 Belçika

22.  “Türkmen Dünyasında Karşılaştırmalı Halk İnançları Çerçevesinde Karakeçi Türkmenleri”Türk Kültüründe Karakeçililer Uluslar arası Bilgi Şöleni Bildiriler 3 Haziran 1999 Şanlıurfa) Ankara 1999. sh. 34-43; Erciyes, Kasım 2000 S. 275, sh. 19—23

23.  Eskişehir ve Yöresinde Eski Türk İnançlarının İzleri” Vİİ!. Uluslar arası Türk Halk Edebiyatı Semineri 7-9 Mayıs 2000 — Eskişehir)

24.  “Balıkesir ve Yöresi Örnekleri ile Halk İnançlarımızda Basmak ve Basılmak Kavramları ve Mahiyetleri” Birinci Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Balıkesir, 1999 sh.418-422

25.  “Atatürk — Halk Kültürü — Milli Kimlik” I. Uluslar arası Atatürk ve Türk Halk Kültürü Sempozyumu, 6- Ekim 2000

26.  “Etnik Sosyoloji açısından Kars ve Kafkasya” Kafkasya İstikrar Paktına DoğruSempozyumu, (28 30 Haziran 2000)

27.  “Giresun Yöresi Ornekleri İle Türk Halk Suffizmi” Giresun Kültür Sempozyumu (30 —31 Mayıs 1998) Bildiriler, İstanbul 1998. sh. 303 307

28.  “Trabzon Yöresi Ulucanları — İçişleri diyanet Başkanlığı Arşivine Göre” Trabzon Tarihi Sempozyumu (6-8 Kasım 1998) Trabzon 1999, sh. 631—641

29.  “Halk Kültürü — Milli Kültür İlişkilerinde Yenigün/Nevruz Kültür Şölenlerinin Yeri (Metod Teori Arayışı), Türk Dünyasında Nevruz — Uluslar arası Bilgi Şöleni Bildirileri (18 — 20 Mart 1999 Elazığ) Ankara, 2000 sh. 179 —185

30.  “Emperyalizm, Oriyantalizm, Misyonerlik ve Genel Türkiyet” Uçüncü Avrasya İslam Şurası, Ankara 2000, sh. 13 1-181

31.  Dedem Korkut Yurdu Anadolu’da Türk Uluları” Kıtab-ı Dede Korkud Destan’nın 1300 Yıllık Jübilesi— Sempozyumu (6- 8 Nisan 2000 Bakü — Ceyhan Azerbaycan)

32.  “Alanya Yöresinde Kilit — Bağ Kitlenmek Bağlanmak” Alanya, 9. Tarih ve Kültür Semineri, 19—21 Kasım 1999. sh.

33.  “Türk Halk İnançlarında Baba İyesi’nin Mitolojik Boyutu” VII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi 08- 12 Kasım 1999) İstanbul, sh.

34.  “Halkın Bilimi dağar Ölçülerine, Verilerine Göre Atatürk ve İnkılapları” Atatürk 4. Uluslar arası Kongresi, Yeni — Kazakistan, (25 — 30 Ekim1999) Ankara, 2000 sh. 431 —435

35.  Halk Edebiyatı Halk inançları İlişkilerine Dair” Uluslar arası Türk Dünyası Halk Edebiyatı Kurultayı (25 —27 Mayıs 2000)

36.  “Kazakistan — Anadolu Karşılaştırmalı Türk Halk Suffizmi”El Farabi Felsefesi Mirası Sempozyumu 28—29 Ekim2000)

37.  (Dr. K. Kaya İmzası İle) “Kültür, Milli Kültür, Milli Bütünlük” Orhun Mart 1999, S. 13, sh. 43

38.  “Türk Dünyası Tarih Çalışmalarında Halk İnançlarının Önemi” Orhun Ekim 1999 sh. 20 sh. 40—41

40.  “Misyonerlik Halk Bilimi- Oriyantalizm ve Genel Türkiyat” Orhun Haziran 1999; S.16 sh. 36-37

41.  “Kerkük yöresi Türkmenleri ve Türkmen Halk İnançları” Türk Dünyası Araştırmaları, Şubat 2001 S. 130 sh. 171-185

42.  “Gagauz Türklerinde Halk inançları ve Bazı Karşılaştırmalar” Haftalık Trakya Gazetesi,1-7, 8-14, 23-28 Şubat 2001 S. 113, 114 ve 115

43.  “Gök Tengri İnancının Anadolu Türklerindeki İzleri” Erciyes, Şubat 1999 S. 254, sh. 5-6 Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Dergisi Yaz 99, S. 10 sh. 199-203

44.  “Bazı Kültür Kodları İtibariyle Rumeli — Anadolu Türkleri Karşılaştırmalı Halk İnançları Haklaşmak, Hellaşmak” Erciyes, Mart 1999;Içel Kültürü S. 58. Temmuz 1998 sh. 26-28, “Türk Dünyası Tarih Dergisi Ocak 2001, sh. 34-36

45.  “Çalışmalarda Metot ve Teori” Tarla, Şubat 1999 s. 99/2 sh. 9/11

46.  “Nogay Türklerinde Halk İnançları” Birleşik Kafkasya Konseyi” Temmuz, Ağustos, Eylül 2000 sh. 11-12

47.  “Çuvaşistan — Başkürdistan — Tataristan” Türk Dünyası Araştırmaları, Nisan 1998, S. 113 sh. 69 -88

48.  “Urfa Yöresinde Türk inançlan Karakeçililer Zazalar ve Arapça Konuşanlar” Erciyes Aralık 2000 S. 276 sh. 6- 10

49.  “Anadolu ve Yakın çevresi Türk halk Inançlarında Ölüm veya Halk İnançlarımıza Göre Yatır Ziyareti” Geçmişten Günümüze Mezarlıklar Kültürü ve Insan Hayatına Etkileri Sempozyumu, (18 — 20 Aralık 1998 AKSM — İstanbul) İstanbul 1999. sh. 239-271

50.  “Altay Dini Hayatının Anadolu Türk Kültürü İtibariyle Onemi” El Oyun Folklor Etkinlikleri, Dağlık Altay Federe Cumhuriyeti Koşağaç, 7-9 Temmuz 2000, Erciyes Mart 2000 S. 279 sh. 10

51.  Dr.Yaşar KALAFAT “Etnik Sosyoloji açısından Kars ve Kafkasya” Türk Dünyası araştırmaları Ağustos 2001, s.133.54.129-154

Hiç yorum yok: