Avrupa Avrupa Dediğimiz

4 Haziran 2009 Perşembe

KİTAP TANITIMI - YAŞAR KALAFAT

 • Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançları İzleri Ankara 1990, 2.C. bsk. Ankara (Master tezi)
 • (Prof.Dr. Mehlika Aktok Kaşkarlı ile) Türko Kürtlerde Uygarlık ve Ağızlar Hakkında Düşünceler Kayseri 1991
 • (Doç Dr. Zeynelabidin Makas ile) Karşılaştırmalı Halk İnançları, Azerbaycan- Doğu Anadolu Samsun 1993
 • Makedonya Türkleri (Türkmenler, Torbeşler/ Türkbaşlar, Çenkeriler ve Yörükler) arasında Yaşayan Türk Inançları, Istanbul 1994
 • Kuzey Afganistan Türkleri (Özbekler TürkmenlerHazaralar-Afşarlar-Kazaklar) ve Karşılaştırmalı Halk Inançları İstanbul, 199
 • Kuzey Azerbaycan Doğu Anadolu ve Kuzey İrak’da Eski Türk Dini İzleri, Dini Folklorik Tabakalaşma, Ankara 1998
 • Güney Türkistan’dan Türkiye’ye Meseleler ve Türk Kültür Kimliği İstanbul, 1995
 • Manas’ın 1.000. Yılında Uluğ Türkistan Notları (Özbekistan —Türkmenistan Kırgızistan) Ankara, 1995
 • (Ahmet Doğan ile) Kuzey İrak’da Karşılaştırmalı Türk Halk inançları Ankara, 1995
 • İslamiyet ve Türk Halk İnançları Ankara, 1996
 • (Prof. Dr. Malik Muratoğlu — Cevdet Türkeroğlu ile) Ozbekistan Anadolu Karşılaştırmalı Türk Halk İnançları Istanbul, 1996
 • Karşılaştırmalı Bayır — Bucak Türkmen Halk İnançları Ankara, 1996
 • Anadolu Türk Halk Sufızmi - Zazalar Kırmanç ve Türkmenler. (Erzurum Ziyaret Yerlerinin Tasniffi ve Halk Bilimi İtibariyle Önemi), İstanbul 1997
 • Avrasya Türk Halk Sufızmi-1 (Kırgızistan — Özbekistan- Türkmenistan) Ankara, 19971
 • Abay’ın 150. Yılında İpek Yolu Güzergahları Bayır-Bucak/ Nahçıvan/ Türkmenistan/ Kırgızistan/ Kazakistan/ Özbekistan [Kuzey Afganistan (Güney Türkistan) Ankara, 1997
 • Güney Kafkasya / Sosyal Antropoloji Araştırmaları, (Kuzey Azerbaycan- Gürcistan Nahçıvan Gezi Notları ve Türk Halk inançları) Ankara, 2000
 • Türk Dünyası Karşılaştırmalı Türkmen Halk inançları Sosyal Antropoloji Araştırmaları (Afganistan, Özbekistan, Türkmenistan, Nahçıvan- Azerbaycan, Kafkasya, İran, ırak, Suriye, Anadolu, Makedonya,) Ankara, 2000
 • HALK İNANÇLARINDA KÜLTÜR KODLARI-I-, Ankara 2003
 • PİR-İ TÜRKİSTAN, AHMET YESEVİ SULTAN -I-
  (Sosyal Antropoloji Araştırmaları)
 • PİR-İ TÜRKİSTAN, AHMET YESEVİ SULTAN -II-
  (Sosyal Antropoloji Araştırmaları)
 • GÖKTENGRİ'DEN GÜNÜMÜZE ALTAYLARDAN - ANADOLU'YA KAMİZM , Ankara 2003

Hiç yorum yok: