Avrupa Avrupa Dediğimiz

10 Temmuz 2009 Cuma

Kızılderililerde Türk DNA'sı

Kızılderililerde Türk DNA'sı

"Türkler ile Kızılderililer Arasında Ortak Bağlar" adlı panelde, iki millet arasında DNA benzerliği çıktı.

New York’taki konferansta konuşan bilim adamları Kızılderililerin büyük bölümünün 800 yıl önce Cengiz Han’dan kaçan Türk grupları olduğunda fikir birliğine vardılar. Arizona’daki Havasu kentinin Türkçe’de de aynı anlamı taşıması bir örnek olarak gösterildi ABD’nin New York kentinde düzenlenen “Türkler ile Kızılderililer Arasında Ortak Bağlar” adlı panelde, iki millet arasında ilginç benzerliklerin olduğu ortaya çıktı.

ABD’de faaliyet gösteren İstanbul Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin (İÜMEZUSA) Türkevi’nde düzenlediği etkinlikte, George Washington Üniversitesi’nden Prof. Türker Özdoğan başkanlığında Türklerle Kızılderililer arasında tarih, kültür, dil, Şamanizm inancı ve el sanatlarında kendini gösteren benzerlikler tartışıldı. Özdoğan, modern Türkiye’nin kurucusu Atatürk’ün de bu konuyla ilgilendiğini anımsattı.

DNA'lar aynı
Özdoğan, Orta Asya’daki Türkler ile Sibirya Türkleri ve Kızılderililerin DNA örneklerinin çakıştığını söyledi.

ABD’nin Arizona eyaletinde Kızılderililerin yaşadığı “Havasu” kentinin ne anlama geldiğini yerlilere sorduğunda Türkçe’dekiyle aynı anlama geldiğini öğrenince çok şaşırdığını anlatan Özdoğan, Türk ve Kızılderili kilim motiflerinin birbirinden ayırt edilmesinin zor olduğunu, dil, müzik, heykel, mücevher ve diğer el sanatlarında büyük benzerlikler olduğunu belirtti.

Özdoğan, Kızılderililerin Bering Boğazından Amerika kıtasına göç ettiklerini ifade ederek, en son MS 1233 yıllarında göç edenlerin Cengiz Han’dan kaçan Uygur asıllı Türk grupları olduğunu söyledi. Özdoğan, bu insanların Amerika’da Atabaşkan lisanı konuştuklarını ve bu lisanının Türkçe’ye çok benzediğini belirtti.

Cengiz Han'dan Kaçmışlar
Georgetown Üniversitesi Sosyoloji-Antropoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Marjorie Mandelstam Balzer de Doğu Sibirya’da yaşayan Türk gruplarının Cengizhan’dan kaçarak Bering Boğazından 800 yıl önce Alaska’ya göç ettikleri bilgisini teyit etti.

Balzer, Kızılderililer ile Türkler arasında “ayı, kurt, kartal” gibi totem ve simgelerin aynı şekilde yaygın biçimde kullanıldığını, dil, tarih, biyolojik ve ruhaniyet açısından büyük benzerlikler olduğunu söyledi. Ruhaniyet ve Şamanizm’in Türkler ile Kızılderililer arasında en büyük benzerliklerden biri olduğunu kaydeden Balzer, Şamanların o dönemin doktorları sayıldığını ve Kaliforniya’da halen Şaman teknikleri kullanan “doktorlar” olduğunu belirtti. Michigan Devlet Üniversitesinden Prof. Dr. Timur Kocaoğlu ise Türkçe ile Kızılderili dilleri arasında gramer bağı bulunduğunu da söyledi.

İstanbul' lu Kızılderili Doktor
Doğu Yakası Kabileleri (Ayı Klanı) Başkanı Brian Paterson da geleneksel Kızılderili başlığıyla yaptığı konuşmasında, Türkçe “merhaba” diyerek konukları selamladı. Paterson, Türkleri kardeş ve aynı aileden gördüklerini, aynı değerleri paylaştıklarını kaydederek, esprili şekilde, “Türk insanların ataları da belki de bu topraklardan (Amerika’dan) göç etti” dedi. Bu arada Prof. Özdoğan, Paterson’a, “Size bir müjdem var” diyerek, İstanbul’dan Levent Bozatlı adlı doktorun DNA testi sonuçlarının kendisinin Kızılderili olduğunu kanıtladığını söyledi. New York’a gelemeyen Bozatlı panele telefonla bağlanarak Paterson’la konuştu.

Özdoğan Türkler ile Kızılderililer arasındaki benzerliklerin DNA testleriyle kanıtlandığını ve testlerin artık benzerliğin Orta Asya ve Sibirya’da yaşayan Türkler ile Kızılderililer arasında olduğunu ortaya çıkardığını belirtti. Özdoğan, toplantıya katılan Kızılderili liderlerin toplumlarında önemli kişiler olduğunu vurgulayarak bundan ileride de yararlanılması gerektiğini söyledi. ABD’deki Türk toplumunun Kızılderili asıllı Amerikalı bir Kongre üyesini desteklemesinin yararlı olabileceğini kaydeden Öztürk, Kızılderili gruplarının da Türk lobisi için çok aktif olabileceklerini belirtti.

Kaynak: Vatan

Hiç yorum yok: